Pomůžeme Vám zlikvidovat nebezpečný odpad. Za nebezpečný odpad obecně považujeme:

  • Vyjetý olej
  • Staré zářivky
  • Plechovky od barev
  • Zdravotnický a průmyslový odpad
  • Vyřazené a staré chemikálie

Přistavíme kontejner a zajistíme bezpečnou likvidaci nežádoucích odpadů. Rovněž zapůjčíme sběrné nádoby, popelnice a kontejnery.

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: