Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, zejména:             nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Zajistíme ekonomický provoz odpadového hospodářství obce, případně ekonomický audit stávajícího systému     s návrhem úsporných opatření.  

Kde nás najdete?

 

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192 
E: